İtalyanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Nome
Başvuranın verilen ismi
Surname
Cognome
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Data di nascita
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Luogo di nascita
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Nazionalità
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Stato Civile
Başvuranın medeni durumu
Single
Celibe (m) / Nubile (f)
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
Coniugato/a
Karısı veya kocası varsa
Widowed
Vedovo/a
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Indirizzo
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Telefono
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
Scuola Elementare
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Scuola Media
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Scuola Media Superiore
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
Università
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Asilo (solo in UK)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Scuola Elementare (solo in UK)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
Scuola Secondaria
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Scuola Superiore (solo in UK)
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Università
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
Esperienze lavorative presso...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
Stagista presso...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
Lavoro come volontario...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
Comprensione orale e scritta buona in...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
Conoscenze informatiche buone
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
Licenza / Patente di guida tipo...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir