İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Primer nombre
Başvuranın verilen ismi
Surname
Apellido
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Fecha de nacimiento
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Lugar de nacimiento
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Nacionalidad
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Estado civil
Başvuranın medeni durumu
Single
Soltero(a)
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
Casado(a)
Karısı veya kocası varsa
Widowed
Viudo(a)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Dirección
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Teléfono
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Página Web
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
Escuela Primaria
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Escuela para niños entre 13 y 16 años
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Secundaria
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
Universidad
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
Escuela Secundaria
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Universidad
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
Experiencia laboral en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
Pasantía en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
Trabajo voluntario en...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
Buena comprensión oral y escrita de...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
Fluidez oral y escrita en...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
Conocimientos de informática
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir