Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
名字
Başvuranın verilen ismi
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
生日
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Single
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
已婚
Karısı veya kocası varsa
Widowed
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
托儿所
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
幼儿学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
小学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
高等中学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir