Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Křestní jméno
Başvuranın verilen ismi
Surname
Příjmení
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Datum narození
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Místo narození
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Národnost
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Rodinný stav
Başvuranın medeni durumu
Single
Svobodný(á)
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
Ženatý/Provdaná
Karısı veya kocası varsa
Widowed
Ovdovělý(á)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Adresa
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
Základní škola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Základní škola, 2. stupeň
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Střední škola
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
Vysoká škola
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Jesle
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Přípravná škola
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
Základní škola, 1. stupeň
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Střední škola
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Vyšší střední škola
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
Pracovní zkušenost v ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
Stáž v...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
Dobrovolnická práce v...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
Dobrá znalost slovem i písmem
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
Plynulá znalost slovem i písmem
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
Počítačově gramotný
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
Řidičský průkaz B
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir