Almanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

First Name
Vorname
Başvuranın verilen ismi
Surname
Nachname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Date of Birth
Geburtsdatum
Başvuranın doğum tarihi
Place of Birth
Geburtsort
Başvuranın doğduğu yer
Nationality
Staatsangehörigkeit
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Marital Status
Familienstand
Başvuranın medeni durumu
Single
ledig
Evli değilse veya ilişkideyse
Married
verheiratet
Karısı veya kocası varsa
Widowed
verwitwet
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Address
Adresse
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Phone
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Elementary School
Grundschule
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Middle School
Mittelstufenschule
İlkokul ile lise arasındaki okul
High School
Oberstufenschule
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
College
Hochschule
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Infant School
Vorschule
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Junior School
Grundschule
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Secondary School
weiterführende Schule
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Sixth-Form College
Oberstufenkolleg
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
University
Universität
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Work experience at…
Arbeitserfahrung bei...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Internship at…
Praktikum bei...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Voluntary work at…
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Good understanding of both written and spoken…
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Fluency in both written and spoken…
... fließend in Wort und Schrift
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computer literate
gute Computer-Kenntnisse
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Familiarity with CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Currently holding a full…driver's license.
Führerschein Klasse...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir