Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Fornavn
Ad
Başvuranın verilen ismi
Efternavn
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fødselsdato
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
Fødselssted
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
Nationalitet
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Civilstatus
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
Single
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
Gift
Evli
Karısı veya kocası varsa
Enke/enkemand
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Hjemmeside
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Folkeskole
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gymnasium
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
Gymnasium
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universitet
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Børnehave
Kreş
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Folkeskole
Ana Okulu
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gymnasium
İlkokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Studenterkursus
Ortaokul
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitet
Kolej
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbejdserfaring hos...
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikplads hos...
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Frivilligt arbejde hos...
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Flydende både skriftligt og verbalt
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computerkyndig
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortrolighed med CAD/ CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir