Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Fornavn
이름
Başvuranın verilen ismi
Efternavn
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Fødselsdato
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Fødselssted
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Nationalitet
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Civilstatus
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
Single
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Gift
기혼
Karısı veya kocası varsa
Enke/enkemand
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Hjemmeside
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Folkeskole
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Gymnasium
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Gymnasium
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Universitet
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Børnehave
유아 학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Folkeskole
초등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Gymnasium
중등학교
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Studenterkursus
식스-폼 컬리지
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universitet
대학교
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbejdserfaring hos...
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikplads hos...
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Frivilligt arbejde hos...
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Flydende både skriftligt og verbalt
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Computerkyndig
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortrolighed med CAD/ CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir