Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

名字
Ad
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
生日
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
出生地
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
国籍
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
婚姻状况
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
单身
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
已婚
Evli
Karısı veya kocası varsa
丧偶
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
地址
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
电话
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
电子邮箱
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
网址
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
小学
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
初中
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
高中
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
大学
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
托儿所
Kreş
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
幼儿学校
Ana Okulu
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
小学
İlkokul
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
中学
Ortaokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
高等中学
Kolej
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
大学
Üniversite
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
在...的工作经历
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
在...的实习经历
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
在...的志愿者服务工作
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

良好的书面和口语表达能力
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
流利的书面和口语表达能力
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
通晓计算机技能
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
出色的交流/谈判/表达能力
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
目前持有...驾驶执照
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir