Tayca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

名字
ชื่อขึ้นต้น
Başvuranın verilen ismi
นามสกุล
Başvuranın aile ismi veya soyadı
生日
วันเกิด
Başvuranın doğum tarihi
出生地
สถานที่เกิด
Başvuranın doğduğu yer
国籍
สัญชาติ
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
婚姻状况
สถานะแต่งงาน
Başvuranın medeni durumu
单身
โสด
Evli değilse veya ilişkideyse
已婚
แต่งงานแล้ว
Karısı veya kocası varsa
丧偶
เป็นหม้าย
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
地址
ที่อยู่
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
电话
หมายเลขโทรศัพท์
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
电子邮箱
อีเมล
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
网址
เว็บไซต์
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
小学
โรงเรียนประถม
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
初中
โรงเรียนมัธยมต้น
İlkokul ile lise arasındaki okul
高中
โรงเรียนมัธยมปลาย
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
大学
มหาวิทยาลัย
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
托儿所
โรงเรียนสอนทารก
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
幼儿学校
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
小学
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
中学
การศึกษาสายวิชาชีพ
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
高等中学
มหาวิทยาลัย
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
在...的工作经历
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
在...的实习经历
การฝึกงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
在...的志愿者服务工作
งานอาสาสมัครที่...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

良好的书面和口语表达能力
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
流利的书面和口语表达能力
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
通晓计算机技能
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
出色的交流/谈判/表达能力
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
熟悉CAD/CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
目前持有...驾驶执照
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir