Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

名字
Vezetéknév
Başvuranın verilen ismi
Vezetéknév
Başvuranın aile ismi veya soyadı
生日
Születési dátum
Başvuranın doğum tarihi
出生地
Születési hely
Başvuranın doğduğu yer
国籍
Állampolgárság
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
婚姻状况
Családi állapot
Başvuranın medeni durumu
单身
Egyedülálló
Evli değilse veya ilişkideyse
已婚
Házas
Karısı veya kocası varsa
丧偶
Özvegy
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
地址
Cím
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
电话
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
电子邮箱
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
网址
Honlap
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
小学
Általános iskola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
初中
Középiskola
İlkokul ile lise arasındaki okul
高中
Középiskola / Gimnázium
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
大学
Főiskola
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
托儿所
Óvoda / Bölcsöde
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
幼儿学校
Óvoda
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
小学
Általános iskola
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
中学
Középiskola
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
高等中学
Gimnázium / Középiskola
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
大学
Egyetem
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
在...的工作经历
Munkatapasztalat a ....
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
在...的实习经历
Szakmai gyakorlat a ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
在...的志愿者服务工作
Önkéntes munka a ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

良好的书面和口语表达能力
Írásban és szóban is jó ....
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
流利的书面和口语表达能力
Folyékony írásban és szóban is ...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
通晓计算机技能
Alapvető számítógépes ismeretek
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
出色的交流/谈判/表达能力
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM ismeretek
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
目前持有...驾驶执照
... típusú jogosítvány
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir