İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

名字
Primer nombre
Başvuranın verilen ismi
Apellido
Başvuranın aile ismi veya soyadı
生日
Fecha de nacimiento
Başvuranın doğum tarihi
出生地
Lugar de nacimiento
Başvuranın doğduğu yer
国籍
Nacionalidad
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
婚姻状况
Estado civil
Başvuranın medeni durumu
单身
Soltero(a)
Evli değilse veya ilişkideyse
已婚
Casado(a)
Karısı veya kocası varsa
丧偶
Viudo(a)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
地址
Dirección
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
电话
Teléfono
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
电子邮箱
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
网址
Página Web
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
小学
Escuela Primaria
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
İlkokul ile lise arasındaki okul
高中
Secundaria
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
大学
Universidad
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
托儿所
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
幼儿学校
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
小学
Escuela Secundaria
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
高等中学
Universidad
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
在...的实习经历
Pasantía en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir