İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

名字
First Name
Başvuranın verilen ismi
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
生日
Date of Birth
Başvuranın doğum tarihi
出生地
Place of Birth
Başvuranın doğduğu yer
国籍
Nationality
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
婚姻状况
Marital Status
Başvuranın medeni durumu
单身
Single
Evli değilse veya ilişkideyse
已婚
Married
Karısı veya kocası varsa
丧偶
Widowed
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
地址
Address
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
电话
Phone
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
电子邮箱
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
网址
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
小学
Elementary School
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
初中
Middle School
İlkokul ile lise arasındaki okul
高中
High School
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
大学
College
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
托儿所
Infant School
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
幼儿学校
Junior School
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
小学
Secondary School
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
中学
Sixth-Form College
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
高等中学
University
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
在...的工作经历
Work experience at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
在...的实习经历
Internship at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
在...的志愿者服务工作
Voluntary work at…
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

良好的书面和口语表达能力
Good understanding of both written and spoken…
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
流利的书面和口语表达能力
Fluency in both written and spoken…
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
通晓计算机技能
Computer literate
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
出色的交流/谈判/表达能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
熟悉CAD/CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
目前持有...驾驶执照
Currently holding a full…driver's license.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir