İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Křestní jméno
First Name
Başvuranın verilen ismi
Příjmení
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Datum narození
Date of Birth
Başvuranın doğum tarihi
Místo narození
Place of Birth
Başvuranın doğduğu yer
Národnost
Nationality
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Rodinný stav
Marital Status
Başvuranın medeni durumu
Svobodný(á)
Single
Evli değilse veya ilişkideyse
Ženatý/Provdaná
Married
Karısı veya kocası varsa
Ovdovělý(á)
Widowed
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
Address
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Phone
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Základní škola
Elementary School
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Základní škola, 2. stupeň
Middle School
İlkokul ile lise arasındaki okul
Střední škola
High School
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Vysoká škola
College
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Jesle
Infant School
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Přípravná škola
Junior School
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Základní škola, 1. stupeň
Secondary School
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Střední škola
Sixth-Form College
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Vyšší střední škola
University
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Univerzita
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Pracovní zkušenost v ...
Work experience at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Stáž v...
Internship at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Dobrovolnická práce v...
Voluntary work at…
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Dobrá znalost slovem i písmem
Good understanding of both written and spoken…
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluency in both written and spoken…
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Počítačově gramotný
Computer literate
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Znalost CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Řidičský průkaz B
Currently holding a full…driver's license.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir