Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Křestní jméno
名字
Başvuranın verilen ismi
Příjmení
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Datum narození
生日
Başvuranın doğum tarihi
Místo narození
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Národnost
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Rodinný stav
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Svobodný(á)
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Ženatý/Provdaná
已婚
Karısı veya kocası varsa
Ovdovělý(á)
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresa
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-mail
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Základní škola
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Základní škola, 2. stupeň
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Střední škola
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Vysoká škola
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Jesle
托儿所
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Přípravná škola
幼儿学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Základní škola, 1. stupeň
小学
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Střední škola
中学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Vyšší střední škola
高等中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Univerzita
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Pracovní zkušenost v ...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Stáž v...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Dobrovolnická práce v...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Dobrá znalost slovem i písmem
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Plynulá znalost slovem i písmem
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Počítačově gramotný
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Znalost CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Řidičský průkaz B
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir