Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vorname
Όνομα
Başvuranın verilen ismi
Nachname
Επίθετο
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Geburtsdatum
Ημερομηνία γέννησης
Başvuranın doğum tarihi
Geburtsort
Τόπος Γέννησης
Başvuranın doğduğu yer
Staatsangehörigkeit
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Familienstand
Οικογενειακή Κατάσταση
Başvuranın medeni durumu
ledig
Ελεύθερος/η
Evli değilse veya ilişkideyse
verheiratet
Παντρεμένος/η
Karısı veya kocası varsa
verwitwet
χήρος/α
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
Διεύθυνση
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Τηλέφωνο
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Ιστοσελίδα
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundschule
Δημοτικό Σχολείο
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Mittelstufenschule
Γυμνάσιο
İlkokul ile lise arasındaki okul
Oberstufenschule
Λύκειο
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Hochschule
Πανεπιστήμιο
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Vorschule
Νηπιαγωγείο
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundschule
Νηπιαγωγείο
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
weiterführende Schule
Δημοτικό Σχολείο
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Oberstufenkolleg
Γυμνάσιο
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universität
Λύκειο
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbeitserfahrung bei...
Εργασιακή εμπειρία για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikum bei...
Πρακτική άσκηση για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Εθελοντική εργασία για...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... fließend in Wort und Schrift
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
gute Computer-Kenntnisse
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Kenntnisse in CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Führerschein Klasse...
Άδεια οδήγησης τύπου...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir