Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vorname
Ad
Başvuranın verilen ismi
Nachname
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Geburtsdatum
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
Geburtsort
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
Staatsangehörigkeit
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Familienstand
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
ledig
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
verheiratet
Evli
Karısı veya kocası varsa
verwitwet
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundschule
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Mittelstufenschule
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
Oberstufenschule
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Hochschule
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Vorschule
Kreş
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundschule
Ana Okulu
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
weiterführende Schule
İlkokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Oberstufenkolleg
Ortaokul
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universität
Kolej
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbeitserfahrung bei...
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikum bei...
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... fließend in Wort und Schrift
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
gute Computer-Kenntnisse
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Führerschein Klasse...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir