Tayca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vorname
ชื่อขึ้นต้น
Başvuranın verilen ismi
Nachname
นามสกุล
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Geburtsdatum
วันเกิด
Başvuranın doğum tarihi
Geburtsort
สถานที่เกิด
Başvuranın doğduğu yer
Staatsangehörigkeit
สัญชาติ
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Familienstand
สถานะแต่งงาน
Başvuranın medeni durumu
ledig
โสด
Evli değilse veya ilişkideyse
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Karısı veya kocası varsa
verwitwet
เป็นหม้าย
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
ที่อยู่
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
อีเมล
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
เว็บไซต์
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundschule
โรงเรียนประถม
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Mittelstufenschule
โรงเรียนมัธยมต้น
İlkokul ile lise arasındaki okul
Oberstufenschule
โรงเรียนมัธยมปลาย
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Hochschule
มหาวิทยาลัย
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Vorschule
โรงเรียนสอนทารก
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundschule
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
weiterführende Schule
โรงเรียนมัธยมศึกษา
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Oberstufenkolleg
การศึกษาสายวิชาชีพ
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universität
มหาวิทยาลัย
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbeitserfahrung bei...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikum bei...
การฝึกงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
งานอาสาสมัครที่...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... fließend in Wort und Schrift
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
gute Computer-Kenntnisse
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Kenntnisse in CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Führerschein Klasse...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir