Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vorname
Имя
Başvuranın verilen ismi
Nachname
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Geburtsdatum
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Geburtsort
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Staatsangehörigkeit
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Familienstand
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
ledig
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
verheiratet
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
verwitwet
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundschule
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Mittelstufenschule
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
Oberstufenschule
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Hochschule
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Vorschule
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundschule
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
weiterführende Schule
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Oberstufenkolleg
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universität
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbeitserfahrung bei...
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikum bei...
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... fließend in Wort und Schrift
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
gute Computer-Kenntnisse
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Kenntnisse in CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Führerschein Klasse...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir