Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vorname
이름
Başvuranın verilen ismi
Nachname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Geburtsdatum
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Geburtsort
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Staatsangehörigkeit
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Familienstand
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
ledig
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
verheiratet
기혼
Karısı veya kocası varsa
verwitwet
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundschule
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Mittelstufenschule
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Oberstufenschule
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Hochschule
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Vorschule
유아 학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundschule
초등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
weiterführende Schule
중등학교
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Oberstufenkolleg
식스-폼 컬리지
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universität
대학교
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbeitserfahrung bei...
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikum bei...
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... fließend in Wort und Schrift
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
gute Computer-Kenntnisse
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Führerschein Klasse...
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir