İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vorname
Primer nombre
Başvuranın verilen ismi
Nachname
Apellido
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Geburtsdatum
Fecha de nacimiento
Başvuranın doğum tarihi
Geburtsort
Lugar de nacimiento
Başvuranın doğduğu yer
Staatsangehörigkeit
Nacionalidad
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Familienstand
Estado civil
Başvuranın medeni durumu
ledig
Soltero(a)
Evli değilse veya ilişkideyse
verheiratet
Casado(a)
Karısı veya kocası varsa
verwitwet
Viudo(a)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
Dirección
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Teléfono
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
Página Web
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundschule
Escuela Primaria
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Mittelstufenschule
Escuela para niños entre 13 y 16 años
İlkokul ile lise arasındaki okul
Oberstufenschule
Secundaria
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Hochschule
Universidad
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Vorschule
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundschule
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
weiterführende Schule
Escuela Secundaria
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Oberstufenkolleg
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universität
Universidad
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbeitserfahrung bei...
Experiencia laboral en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikum bei...
Pasantía en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Trabajo voluntario en...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Buena comprensión oral y escrita de...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... fließend in Wort und Schrift
Fluidez oral y escrita en...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
gute Computer-Kenntnisse
Conocimientos de informática
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Kenntnisse in CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Führerschein Klasse...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir