Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Vorname
名字
Başvuranın verilen ismi
Nachname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Geburtsdatum
生日
Başvuranın doğum tarihi
Geburtsort
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Staatsangehörigkeit
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Familienstand
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
ledig
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
verheiratet
已婚
Karısı veya kocası varsa
verwitwet
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adresse
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Email
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Website
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Grundschule
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Mittelstufenschule
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Oberstufenschule
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Hochschule
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Vorschule
托儿所
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Grundschule
幼儿学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
weiterführende Schule
小学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Oberstufenkolleg
中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Universität
高等中学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Arbeitserfahrung bei...
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Praktikum bei...
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
... fließend in Wort und Schrift
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
gute Computer-Kenntnisse
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Kenntnisse in CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Führerschein Klasse...
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir