Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sayın Yetkili,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Уважаемая госпожа...
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Yetkili makama / merciiye,
Уважаемые...
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sayın Ahmet Bey,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sayın Demet Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Alihan Erturan,
Уважаемый...
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Я нашел ваше обявление в... ... числа
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Прошу принять меня на должность...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
... için sizinle çalışmak isterdim.
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Güçlü yanlarım ...
Мои сильные стороны:...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Я специализируюсь на...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
За время работы в ... я развил свои навыки...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Мой родной язык..., я также говорю по...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
... diline son derece hakimimdir.
Я отлично владею...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Я свободно говорю по...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Я являюсь продвинутым пользователем...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Mükemmel iletişim becerisi
Отличные коммуникативные навыки
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Tümdengelim muhakemesi
Логическая аргументация
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Mantıklı düşünebilme
Логическое мышление
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analitik düşünce
Аналитические способности
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Высокие личностные качества
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Anlaşma becerisi
Переговорческие навыки
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Sunum becerisi
Презентационные навыки
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Я свободен...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Saygılarımla,
С уважением...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Tüm içtenliğimle,
С уважением ваш...
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Saygılarımla,
С уважением ваш...
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saygılar,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında