Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sayın Yetkili,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Szanowni Państwo,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Yetkili makama / merciiye,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sayın Ahmet Bey,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sayın Demet Hanım,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Alihan Erturan,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
... için sizinle çalışmak isterdim.
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Güçlü yanlarım ...
Moje mocne strony to ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
... diline son derece hakimimdir.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
İyi seviyede ... bilgim vardır.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Biegle posługuję się programem/programami...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Mükemmel iletişim becerisi
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Tümdengelim muhakemesi
Rozumowanie dedukcyjne
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Mantıklı düşünebilme
Logiczne myślenie
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analitik düşünce
Zdolności analityczne
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Zdolności interpersonalne
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Anlaşma becerisi
Zdolności negocjacyjne
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Sunum becerisi
Umiejętność prezentacji
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Referencje na żądanie.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referencje na żądanie od ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Saygılarımla,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Tüm içtenliğimle,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Z poważaniem,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saygılar,
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında