İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Yetkili makama / merciiye,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sayın Demet Hanım,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Alihan Erturan,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jag skriver gällande er annons på ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Güçlü yanlarım ...
Mina främsta styrkor är ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mitt kompetensområde är ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
... diline son derece hakimimdir.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jag är en erfaren användare av ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Mükemmel iletişim becerisi
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Tümdengelim muhakemesi
God slutledningsförmåga
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Mantıklı düşünebilme
Logiskt tänkande
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analitik düşünce
Analytisk förmåga
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bra samarbetsförmåga
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Anlaşma becerisi
Bra förhandlingsteknik
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Sunum becerisi
Bra presentationsteknik
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Saygılarımla,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Tüm içtenliğimle,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Vördsamt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saygılar,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında