Fransızca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sayın Yetkili,
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Madame, Monsieur,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Madame, Monsieur,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Yetkili makama / merciiye,
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sayın Ahmet Bey,
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sayın Demet Hanım,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Alihan Erturan,
Monsieur Dupont,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
... için sizinle çalışmak isterdim.
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Güçlü yanlarım ...
Mes qualités principales sont...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mon domaine d'expertise est...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
... diline son derece hakimimdir.
J'ai une excellente maîtrise du...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
İyi seviyede ... bilgim vardır.
J'ai une connaissance pratique de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Je suis un utilisateur confirmé de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Mükemmel iletişim becerisi
Excellentes techniques de communication
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Tümdengelim muhakemesi
Capacité de déduction
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Mantıklı düşünebilme
Esprit de logique
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analitik düşünce
Esprit analytique
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Compétences relationnelles
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Anlaşma becerisi
Compétences en négociation
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Sunum becerisi
Capacités d'exposition
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Je suis disponible pour un entretien le...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Saygılarımla,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Tüm içtenliğimle,
Salutations distinguées,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saygılar,
Meilleures salutations,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında