Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sayın Yetkili,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Yetkili makama / merciiye,
Til hvem dette ankommer,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sayın Ahmet Bey,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sayın Demet Hanım,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Alihan Erturan,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jeg ville søge stillingen som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Güçlü yanlarım ...
Mine styrker er...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mit ekspertområde er...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
... diline son derece hakimimdir.
Jeg råder fremragende over...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jeg har en fungerende viden om...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jeg har... års erfaring indenfor...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jeg er en erfaren bruger af...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Mükemmel iletişim becerisi
Fremragende kommunikations evner
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Tümdengelim muhakemesi
Deduktiv argumentation
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Mantıklı düşünebilme
Logisk tænkning
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analitik düşünce
Analytiske evner
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Gode interpersonel evner
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Anlaşma becerisi
Forhandlings evner
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Sunum becerisi
Præsentations evner
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referencer kan rekvieres fra...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jeg er ledig til et interview den...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Saygılarımla,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Tüm içtenliğimle,
Med venlig hilsen
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Med respekt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saygılar,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında