Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

เรียน คุณผู้ชาย
Αξιότιμε κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียน คุณผู้หญิง
Αξιότιμη κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
เรียน ท่านทั้งหลาย
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียนคุณ สมิทธิ์
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
จุดแข็งของฉันคือ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Η ειδικότητά μου είναι...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Είμαι άριστος γνώστης της...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Έχω μια καλή γνώση της...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Επαγωγική λογική
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Λογική σκέψη
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
ทักษะในการวิเคราะห์
Αναλυτικές ικανότητες
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
ทักษะในการนำเสนอ
Ικανότητες παρουσίασης
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
ด้วยความเคารพ
Με εκτίμηση,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Με εκτίμηση,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Με εκτίμηση,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında