Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

เรียน คุณผู้ชาย
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียน คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sayın Yetkililer,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Yetkili makama / merciiye,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sayın Melek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Demet Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Sayın Alihan Erturan,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
จุดแข็งของฉันคือ...
Güçlü yanlarım ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
... diline son derece hakimimdir.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Mükemmel iletişim becerisi
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Tümdengelim muhakemesi
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Mantıklı düşünebilme
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
ทักษะในการวิเคราะห์
Analitik düşünce
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Anlaşma becerisi
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
ทักษะในการนำเสนอ
Sunum becerisi
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Tüm içtenliğimle,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Saygılar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında