Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Уважаемый г-н ...
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа...
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Kedves Smith John!
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Я нашел ваше обявление в... ... числа
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Прошу принять меня на должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Мои сильные стороны:...
Erősségeim ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Я специализируюсь на...
Szakterületem a ....
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
За время работы в ... я развил свои навыки...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Мой родной язык..., я также говорю по...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Я отлично владею...
Magas szinten beszélek...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Я свободно говорю по...
Középszinten beszélek....
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Я являюсь продвинутым пользователем...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Отличные коммуникативные навыки
Kiváló kommunikációs készség
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Логическая аргументация
Deduktív érvelés
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Логическое мышление
Logikus gondolkodás
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Аналитические способности
Analitikus készségek
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Высокие личностные качества
Jó interperszonális készség
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Переговорческие навыки
Jó tárgyalási készség
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Презентационные навыки
Előadó készség/Prezentációs készség
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Я свободен...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
С уважением...
Tisztelettel,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
С уважением...
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında