Esperanto | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа...
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Mi aludas al via reklamo en... de la....
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Прошу принять меня на должность...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Мои сильные стороны:...
Miaj fortoj estas...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Я специализируюсь на...
Mia areo de kompetenteco estas...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
За время работы в ... я развил свои навыки...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Я отлично владею...
Mi havas bonegan komandon de...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Я свободно говорю по...
Mi havas mezan scion de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Я являюсь продвинутым пользователем...
Mi estas sperta uzanto de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Отличные коммуникативные навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Логическая аргументация
Dedukta rezonado
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Логическое мышление
Logika rezonado
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Аналитические способности
Analizaj kapabloj
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Высокие личностные качества
Bonaj interhomaj kapabloj
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Переговорческие навыки
Negocadaj kapabloj
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Презентационные навыки
Prezentaj kapabloj
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Vi povas akiri referencojn el...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Я свободен...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
С уважением...
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
С уважением ваш...
Altestime,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
С уважением ваш...
Altestime,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
С уважением...
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında