Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Уважаемые...
Dobrý den,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Прошу принять меня на должность...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Мои сильные стороны:...
Moje silné stránky jsou...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Я специализируюсь на...
Moje oblast odborných znalostí je...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
За время работы в ... я развил свои навыки...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Мой родной язык..., я также говорю по...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Я отлично владею...
Mám výbornou znalost...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Я свободно говорю по...
Mám znalost...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Отличные коммуникативные навыки
Výborné komunikační schopnosti
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Логическая аргументация
Dedukce
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Логическое мышление
Logické myšlení
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Аналитические способности
Analytické schopnosti
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Высокие личностные качества
Dobré interpersonální schopnosti
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Переговорческие навыки
Vyjednávací schopnosti
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Презентационные навыки
Prezentační dovednosti
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Ohledně referencí se obraťte na...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Я свободен...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
С уважением...
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
С уважением ваш...
S pozdravem,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
С уважением ваш...
S úctou,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında