Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Stimate Domn,
존경하는 관계자 분께
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Stimată Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Stimate Domn/Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Stimați Domni,
존경하는 관계자 분(들)께
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
În atenția cui este interesat,
존경하는 관계자 분(들)께
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Stimate Domnule Popescu,
존경하는 김철수 님께
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Stimată Domnișoară Popescu,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dragă Andrei Popescu,
친애하는 최현우님께
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Aș dori să aplic pentru poziția de...
...에 지원하고 싶습니다.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Punctele mele forte sunt...
저의 장점은 ... 입니다.
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Domeniul meu de bază este...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Stăpânesc foarte bine...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Cunosc la nivel mediu...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Am...ani de experienţă în domeniul...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Sunt un utilizator experimentat de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Abilităţi de comunicare excelente.
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Gândire deductivă.
추론 이해 능력
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Gândire logică.
논리적인 사고능력
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Abilităţi analitice.
분석 능력
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Abilităţi interpersonale bune.
좋은 사교성
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Abilităţi de negociere
협정 능력
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Abilităţi în adresarea către un public larg.
프리젠테이션 능력
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referinţele pot fi solicitate de la...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Cu stimă,
... (이름) 드림
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cu sinceritate,
... (이름) 드림
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Cu respect,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Toate cele bune,
감사합니다. ...씨.
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında