Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Stimate Domn,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Stimată Doamnă,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Stimate Domn/Doamnă,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Stimați Domni,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
În atenția cui este interesat,
Til hvem dette ankommer,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Stimate Domnule Popescu,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Stimată Domnișoară Popescu,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dragă Andrei Popescu,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jeg ville søge stillingen som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Punctele mele forte sunt...
Mine styrker er...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Domeniul meu de bază este...
Mit ekspertområde er...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Stăpânesc foarte bine...
Jeg råder fremragende over...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Cunosc la nivel mediu...
Jeg har en fungerende viden om...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Sunt un utilizator experimentat de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Abilităţi de comunicare excelente.
Fremragende kommunikations evner
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Gândire deductivă.
Deduktiv argumentation
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Gândire logică.
Logisk tænkning
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Abilităţi analitice.
Analytiske evner
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Abilităţi interpersonale bune.
Gode interpersonel evner
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Abilităţi de negociere
Forhandlings evner
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Præsentations evner
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referencer kan rekvieres fra...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jeg er ledig til et interview den...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Cu stimă,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cu sinceritate,
Med venlig hilsen
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Cu respect,
Med respekt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Toate cele bune,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında