Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Szanowni Państwo,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A quem possa interessar,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Meus pontos fortes são...
Moje mocne strony to ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Eu tenho conhecimento intermediário de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Eu tenho experiência em /com ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excelente habilidade de comunicação
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Raciocínio dedutivo
Rozumowanie dedukcyjne
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Pensamento lógico
Logiczne myślenie
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Habilidades analíticas
Zdolności analityczne
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bom relacionamento interpessoal
Zdolności interpersonalne
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Habilidades de negociação
Zdolności negocjacyjne
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Habilidades de comunicação
Umiejętność prezentacji
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Referencje na żądanie.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencje na żądanie od ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Estou disponível para entrevista em ..
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atenciosamente,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Com elevada estima,
Z poważaniem,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Lembranças,
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında