Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Meus pontos fortes são...
Moje silné stránky jsou...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Moje oblast odborných znalostí je...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Mám výbornou znalost...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Mám znalost...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Eu tenho experiência em /com ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excelente habilidade de comunicação
Výborné komunikační schopnosti
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Raciocínio dedutivo
Dedukce
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Pensamento lógico
Logické myšlení
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Habilidades analíticas
Analytické schopnosti
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bom relacionamento interpessoal
Dobré interpersonální schopnosti
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Habilidades de negociação
Vyjednávací schopnosti
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Habilidades de comunicação
Prezentační dovednosti
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eu posso fornecer referências, se necessário.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Ohledně referencí se obraťte na...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Estou disponível para entrevista em ..
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Cordialmente,
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atenciosamente,
S pozdravem,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Com elevada estima,
S úctou,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında