İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
I refer to your advertisement in…dated… .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
I would like to apply for the position of…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
I am particularly interested in this job, as…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
I would like to work for you, in order to…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Erősségeim ...
My strengths are…
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
I would be well suited to the position because…
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Szakterületem a ....
My area of expertise is…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Even under pressure I can maintain high standards.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
My native language is…, but I can also speak…
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Magas szinten beszélek...
I have an excellent command of…
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Középszinten beszélek....
I have a working knowledge of…
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
I have …years experience of working…
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
I am an experienced user of…
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
I believe I possess the right combination of...and… .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Kiváló kommunikációs készség
Excellent communication skills
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Deduktív érvelés
Deductive reasoning
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logikus gondolkodás
Logical thinking
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analitikus készségek
Analytical skills
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Jó interperszonális készség
Good interpersonal skills
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Jó tárgyalási készség
Negotiation skills
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentation skills
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
I can supply references from…if required.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
References can be requested from…
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Számomra egy interjú megfelelne a ...
I am available for interview on…
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında