İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logiczne myślenie
Logical thinking
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Zdolności analityczne
Analytical skills
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında