Esperanto | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

존경하는 관계자 분께
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
존경하는 관계자 분께
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
존경하는 관계자 분께
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
존경하는 관계자 분(들)께
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
존경하는 관계자 분(들)께
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
존경하는 김철수 님께
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 최현우님께
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Mi aludas al via reklamo en... de la....
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
...에 지원하고 싶습니다.
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Mi ŝatus labori por vi, por...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
저의 장점은 ... 입니다.
Miaj fortoj estas...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mia areo de kompetenteco estas...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Mi havas bonegan komandon de...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Mi havas mezan scion de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Mi havas... jarojn de sperto en...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Mi estas sperta uzanto de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
추론 이해 능력
Dedukta rezonado
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
논리적인 사고능력
Logika rezonado
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
분석 능력
Analizaj kapabloj
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
좋은 사교성
Bonaj interhomaj kapabloj
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
협정 능력
Negocadaj kapabloj
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
프리젠테이션 능력
Prezentaj kapabloj
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Vi povas akiri referencojn el...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
... (이름) 드림
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (이름) 드림
Altestime,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Altestime,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
감사합니다. ...씨.
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında