Tayca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

拝啓
เรียน คุณผู้ชาย
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
เรียน คุณผู้หญิง
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
拝啓
เรียน ท่านทั้งหลาย
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
関係者各位
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
拝啓 
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
เรียนคุณ สมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
拝啓
・・・・様
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
拝啓
・・・・様
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
私の強みは・・・・
จุดแข็งของฉันคือ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
・・・・することで貢献することができます。
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
・・・・語を話すことができます。
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
・・・・語の知識も持ち合わせています。
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
・・・・を使いこなすことができます。
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
コミュニケーション能力
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演繹的推理力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
論理的思考能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
対人能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
交渉能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
プレゼンテーション能力
ทักษะในการนำเสนอ
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
履歴書を同封いたしました。
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
・・・・から推薦状を頂きました。
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
・・・・日なら伺うことができます。
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
敬具
ด้วยความเคารพ
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
敬具
ด้วยความเคารพ
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
敬具
ด้วยความเคารพ
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
敬具
ด้วยความเคารพ
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında