Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Gentilissimo,
Αξιότιμε κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Αξιότιμη κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Alla cortese attenzione di ...,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A chi di competenza,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
In risposta all'annuncio apparso ne...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I miei punti di forza sono...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Η ειδικότητά μου είναι...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Sto imparando...
Έχω μια καλή γνώση της...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Sono un(') utente esperto/a di...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Eccellenti doti comunicative
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacità deduttive e di ragionamento
Επαγωγική λογική
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Capacità logiche
Λογική σκέψη
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacità analitiche
Αναλυτικές ικανότητες
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Ottime abilità interpersonali
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Capacità di negoziazione
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacità di presentazione
Ικανότητες παρουσίασης
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
In allegato trova il mio cv.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Sono disponibile per un colloquio...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
In fede,
Με εκτίμηση,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordialmente,
Με εκτίμηση,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
I miei più cordiali saluti,
Με εκτίμηση,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saluti
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında