Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Gentilissimo,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Alla cortese attenzione di ...,
Sayın Yetkililer,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A chi di competenza,
Yetkili makama / merciiye,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Sayın Melek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Sayın Demet Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Sayın Alihan Erturan,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
In risposta all'annuncio apparso ne...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I miei punti di forza sono...
Güçlü yanlarım ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
... diline son derece hakimimdir.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Sto imparando...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Sono un(') utente esperto/a di...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Eccellenti doti comunicative
Mükemmel iletişim becerisi
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacità deduttive e di ragionamento
Tümdengelim muhakemesi
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Capacità logiche
Mantıklı düşünebilme
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacità analitiche
Analitik düşünce
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Ottime abilità interpersonali
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Capacità di negoziazione
Anlaşma becerisi
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacità di presentazione
Sunum becerisi
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
In allegato trova il mio cv.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Sono disponibile per un colloquio...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
In fede,
Saygılarımla,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordialmente,
Tüm içtenliğimle,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
I miei più cordiali saluti,
Saygılarımla,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saluti
Saygılar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında