Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Gentilissimo,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Уважаемая госпожа...
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Alla cortese attenzione di ...,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A chi di competenza,
Уважаемые...
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Уважаемый...
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
In risposta all'annuncio apparso ne...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Прошу принять меня на должность...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Attualmente lavoro per... in qualità di...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I miei punti di forza sono...
Мои сильные стороны:...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Я специализируюсь на...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Я отлично владею...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Sto imparando...
Я свободно говорю по...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Sono un(') utente esperto/a di...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Eccellenti doti comunicative
Отличные коммуникативные навыки
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacità deduttive e di ragionamento
Логическая аргументация
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Capacità logiche
Логическое мышление
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacità analitiche
Аналитические способности
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Ottime abilità interpersonali
Высокие личностные качества
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Capacità di negoziazione
Переговорческие навыки
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacità di presentazione
Презентационные навыки
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
In allegato trova il mio cv.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Sono disponibile per un colloquio...
Я свободен...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
In fede,
С уважением...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordialmente,
С уважением ваш...
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
I miei più cordiali saluti,
С уважением ваш...
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saluti
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında