Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Gentilissimo,
Stimate Domn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Stimate Domn/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Alla cortese attenzione di ...,
Stimați Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A chi di competenza,
În atenția cui este interesat,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnișoară Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Dragă Andrei Popescu,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
In risposta all'annuncio apparso ne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Attualmente lavoro per... in qualità di...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I miei punti di forza sono...
Punctele mele forte sunt...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Domeniul meu de bază este...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Stăpânesc foarte bine...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Sto imparando...
Cunosc la nivel mediu...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Sono un(') utente esperto/a di...
Sunt un utilizator experimentat de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Eccellenti doti comunicative
Abilităţi de comunicare excelente.
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacità deduttive e di ragionamento
Gândire deductivă.
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Capacità logiche
Gândire logică.
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacità analitiche
Abilităţi analitice.
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Ottime abilità interpersonali
Abilităţi interpersonale bune.
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Capacità di negoziazione
Abilităţi de negociere
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacità di presentazione
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
In allegato trova il mio cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referinţele pot fi solicitate de la...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Sono disponibile per un colloquio...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
In fede,
Cu stimă,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordialmente,
Cu sinceritate,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
I miei più cordiali saluti,
Cu respect,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saluti
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında