Esperanto | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
In risposta all'annuncio apparso ne...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I miei punti di forza sono...
Miaj fortoj estas...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mia areo de kompetenteco estas...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Mi havas bonegan komandon de...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Sto imparando...
Mi havas mezan scion de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Sono un(') utente esperto/a di...
Mi estas sperta uzanto de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Eccellenti doti comunicative
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacità deduttive e di ragionamento
Dedukta rezonado
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Capacità logiche
Logika rezonado
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacità analitiche
Analizaj kapabloj
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Ottime abilità interpersonali
Bonaj interhomaj kapabloj
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Capacità di negoziazione
Negocadaj kapabloj
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacità di presentazione
Prezentaj kapabloj
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
In allegato trova il mio cv.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Vi povas akiri referencojn el...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Sono disponibile per un colloquio...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
In fede,
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordialmente,
Altestime,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
I miei più cordiali saluti,
Altestime,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saluti
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında