Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Bästa herrar,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logiskt tänkande
Логическое мышление
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytisk förmåga
Аналитические способности
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Vördsamt,
С уважением ваш...
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında