İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Bäste herrn,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logiskt tänkande
Logical thinking
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytisk förmåga
Analytical skills
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Bra presentationsteknik
Presentation skills
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Vördsamt,
Respectfully yours,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında