Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Distinguido Señor:
Stimate Domn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Stimate Domn/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
Stimați Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A quien pueda interesar
În atenția cui este interesat,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Apreciado Sr. Pérez:
Stimate Domnule Popescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Stimată Domnișoară Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimado Sr. Pérez:
Dragă Andrei Popescu,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Quisiera postularme para el puesto de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mis puntos fuertes son...
Punctele mele forte sunt...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mi área de conocimiento es...
Domeniul meu de bază este...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Tengo un manejo excelente de...
Stăpânesc foarte bine...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Cunosc la nivel mediu...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación
Abilităţi de comunicare excelente.
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Razonamiento deductivo
Gândire deductivă.
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Razonamiento lógico
Gândire logică.
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacidad de análisis
Abilităţi analitice.
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Buena comunicación interpersonal
Abilităţi interpersonale bune.
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Aptitudes de negociación
Abilităţi de negociere
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Habilidad para hablar en público
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Encontrará mi currículo adjunto.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referinţele pot fi solicitate de la...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Se despide cordialmente,
Cu stimă,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atentamente,
Cu sinceritate,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Respetuosamente,
Cu respect,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saludos,
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında