Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Distinguido Señor:
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A quien pueda interesar
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Apreciado Sr. Pérez:
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimado Sr. Pérez:
Kedves Smith John!
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Quisiera postularme para el puesto de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mis puntos fuertes son...
Erősségeim ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mi área de conocimiento es...
Szakterületem a ....
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Tengo un manejo excelente de...
Magas szinten beszélek...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Középszinten beszélek....
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación
Kiváló kommunikációs készség
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Razonamiento deductivo
Deduktív érvelés
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Razonamiento lógico
Logikus gondolkodás
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacidad de análisis
Analitikus készségek
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Buena comunicación interpersonal
Jó interperszonális készség
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Aptitudes de negociación
Jó tárgyalási készség
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Habilidad para hablar en público
Előadó készség/Prezentációs készség
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Encontrará mi currículo adjunto.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Se despide cordialmente,
Tisztelettel,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atentamente,
Tisztelettel,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Respetuosamente,
Tisztelettel,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saludos,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında