İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Geachte heer
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logisch denkvermogen
Logical thinking
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytische vaardigheden
Analytical skills
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Presentatievaardigheden
Presentation skills
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında