Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Monsieur,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkililer,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Aux principaux concernés,
Yetkili makama / merciiye,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Sayın Melek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Madame Dupont,
Sayın Demet Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Sayın Alihan Erturan,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mes qualités principales sont...
Güçlü yanlarım ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mon domaine d'expertise est...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
J'ai une excellente maîtrise du...
... diline son derece hakimimdir.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
J'ai une connaissance pratique de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Je suis un utilisateur confirmé de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excellentes techniques de communication
Mükemmel iletişim becerisi
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Capacité de déduction
Tümdengelim muhakemesi
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Esprit de logique
Mantıklı düşünebilme
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Esprit analytique
Analitik düşünce
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Compétences relationnelles
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Compétences en négociation
Anlaşma becerisi
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Capacités d'exposition
Sunum becerisi
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Je suis disponible pour un entretien le...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Saygılarımla,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Salutations distinguées,
Tüm içtenliğimle,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Saygılarımla,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Meilleures salutations,
Saygılar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında